× SALE! Spar op til 40%

Certifikater og betydninger

Hvad betyder all mærkerne?

For os betyder det, at vi prøver at tilbyde dig så miljøvenlige varer som muligt, hvor alt fra råmaterialer til arbejdsforhold er i “orden”. Hvad mener vi så lige med det, og hvordan gør vi? Vi bruger uafhængige mærkningsordninger, som tjekker alt fra råmaterialer til arbejdsforhold. Det hele kan du læse mere om lige her!
GOTS

GOTS

GOTS er på nuværende tidspunkt den førende certificering indenfor økologiske og sociale standarder i tøjindustrien. GOTS certificeringen har nogle høje krav og kriterier for den proces der finder sted fra dyrkningen af råmaterialerne til det færdige produkt.

De går op i velfærden for de mennesker, som er involveret i produktionen. Eksempelvis sætter de høje krav til at arbejderne i de forskellige led har gode forhold, såsom ordentlig lys, ventilation, pauser, ingen brug af skadelige kemikalier og mulighed for at starte fagforeninger etc.

Med en GOTS-certificering kan du også være sikker på at f.eks. bomulden er dyrket økologisk, farvet og behandlet uden brug af skadelige kemikalier, og at det er en høj kvalitet. Det er kuntekstiler/produkter, som indeholder minimum 70% økologiske fibre der kan GOTS-certificeret. Vi hos Be A Wear har ofte en meget højere standard til det færdige produkt og går gerne efter så høje procenter af økologisk materiale som muligt, i de varer vi køber ind.

GOTS har også et krav om at produktionen har et funktionelt renseanlæg for spildevand, hvis der bruges vand i produktionen for at beskytte miljøet. Der er jævnligt kvalitetstjek hos de forskellige led af produktionerne. De er ude uanmeldt og interviewer også medarbejdere om deres egen oplevelse af deres arbejdsplads. De laver kvalitetstjek på maskiner og ikke mindst tekstilerne. De laver laboratorieprøver og tester tekstilerne for pesticidrester og andre farlige kemikalier fra fx indfarvningen. De har desuden strenge krav til hvilke farver der må bruges i en GOTS-certificeret produktion, så der ikke er rester i tøjet fra farver, som er mistænkt eller bevist at være allergi- og kræftfremkaldende. Eventuelle mærker og tilbehør på produktet skal også overholde GOTS kravene.
FAIRTRADE

FAIRTRADE

FAIRTRADE certificeringen hjælper bønder og landbrugsarbejdere. En Fairtrade-certificering sikrer en minimumsløn, gode arbejdsvilkår og en miljøvenlig produktion. For landmanden betyder det, at deres rettigheder er beskyttet, og de får hjælp til at gøre deres produktion mere miljøvenlig og beskytter derfor miljøet og deres eget helbred. For virksomheder med denne certificering betyder det, at de skal indsætte mindsteløn fra dem de køber fra, således at hvis fx bomuld falder i pris, så har bønderne en garanteret mindstepris for deres afgrøder. Stiger prisen på bomuld følger man stigningen.

Fairtrade uddeler bonusser til de lokale bønder og arbejdere. Bonussen er en sum penge, der bliver udbetalt oveni minimums-prisen eller mindstelønnen. Bønderne bruger bonussen til af forbedre deres forretning eller lokalsamfund. Det besluttes demokratisk i en komité, hvordan bonussen skal investeres og uddeles. De fleste bønder der er med i mærkningsordningen er kooperativer, hvor de alle har en andel i foretagendet. Det betyder at bønderne samlet set kan levere større partier af råvarer, hvilket gør at de står bedre på markedet.

Fairtrade går ind og tjekker om de forskellige standarder bliver mødt. Når disse krav bliver mødt kan producenterne få lov til at benytte Fairtrade mærkatet på sine produkter og indpakninger. I Be A wear er fx Dedicated og Melawear udover GOTS certificeret også Fairtrade certificeret.
FAIR WEAR FOUNDATION

FAIR WEAR FOUNDATION

FAIR WEAR FOUNDATION er en non-profit organisation, der arbejder med brands, fabrikker, regeringer og NGO’er. Dette gør de for at forbedre arbejdspladserne rundt omkring i 11 produktionslande i Asien, Europa og Afrika. Fair Wear har fokus på fabrikker, der producerer beklædning, tasker og lign. Udover at besøge fabrikkerne for at sikre de gode standarder, har de også oprettet en hotline til de arbejdende i de lande, de er aktive i. Det betyder, at de ansatte altid har et sted at gå til, hvis forholdene ikke lever op til de kriterier Fair Wear Foundation har stillet op. Organisationen har opstillet 8 punkter, som skal overholdes for at kunne få denne certificering.

Der må ikke gøres brug af tvungen arbejde eller børnearbejde. Ansættelse, lønpolitik, træningsprogrammer, opsigelse og fyringer skal være baseret på et princip om, at alle har de samme muligheder, og der ikke gøres forskel på mennesker. Desuden skal lønninger og bonusser, der bliver udbetalt som minimum dække en families behov for at overleve. En medarbejders arbejdsuge må maksimalt være 48 timer og mindst have én fridag om ugen. Der skal til sidst være en opmærksomhed omkring de erhvervsmæssige risici, der måtte være, så medarbejderne er sikret et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Alt sammen noget som vi her i Be A Wear går meget op i.
SA8000

SA8000

SA8000 certificeringen er lavet af Social Accountability International (SAI). SAI er en NGO fra 1997, som har en mission om at fremme menneskerettigheder på arbejdspladser og har et mål om at få arbejdere, virksomheder og lokalsamfundet til at arbejde sammen. Det gør de ved at opstille nogle krav og kriterier til virksomheder og producenter, hvis de vil benytte deres certificeringer.

Disse kriterier inkluderer regler om at der under ingen omstændigheder må blive brugt børnearbejdere eller gøres brug af tvunget arbejde. Medarbejdernes sikkerhed er en prioritet, og det samme er deres helbred. De skal have mulighed for at have frihed til at skabe foreninger og lave kollektive forhandlinger på deres arbejdsplads der fx kan omhandle løn og arbejdstider. Der må ikke diskrimineres og alle skal have lige muligheder i virksomheden og alt personale skal behandles med værdighed og respekt. Der bliver skarpt holdt øje med om der bliver brug nogen form for afstraffelse hvad end det er fysisk/verbalt eller mentalt. De har også sat regler omkring arbejdstimer, overarbejde og ikke mindst at minimumslønnen skal være høj nok til at en familie kan overleve i det bestemte land virksomheden er i. Til sidst skal ledelsen informere deres medarbejdere om, at de nu vil overholde SA8000 standarderne, og fortælle dem om deres rettigheder.

Der bliver holdt skarpt øje med om virksomheden overholder disse regler ved at SAI sender repræsentanter ud til dem på annoncerede og uannoncerede besøg for at sikre at virksomheden fortsat lever op til standarden. Hvert tredje år starter processen forfra og certifikationen skal fornys.
Oeko-tex® Standard 100

Oeko-tex® Standard 100

Oeko-tex® Standard 100 er en af de mest kendte standarder inden for tekstiler. Derudover er det også din globale garanti for, at tøjet ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer. Produkter med dette mærke er underlagte meget strenge krav, som de hele tiden skal kunne leve op til. Når du som forbruger vælger et produkt som er mærket med Oeko-tex® Standard 100, kan du være sikker på at alle delene, af tøjet gennemtestet på et uafhængigt Oeko-tex® laboratorier. Leverandørerne skal hvert år ansøge om rettigheden til og bære dette mærke. Produkterne bliver desuden også kontrolleret undervejs i perioden hvor, at de er certificeret

Intentionen bag Oeko-tex® betyder produkterne skal være human-økologiske hvilket betyder, at tekstilerne ikke skal have en skadelig virkning på mennesker.

Der stilles krav til indhold af syre og PH-værdien, derudover stilles der også krav til pesticider som er brugt til bekæmpelse af skadedyr. Man er også opmærksom på indholdet af tungmetaller som krom, nikkel, kobolt, antimon, kadmium, arsen, bly og kviksølv. Derudover er der også fokus på hvilke materialer man benytter til affarvning og imprægnering af tøjet.

Hvorfor vælge økologisk bomuld?

Konventionel bomuld og økologisk bomuld er to begreber man hører rigtig meget om, og det er der en stor grund til. Det økologiske bomuld er noget man hører mere og mere om, og det er vi rigtig glade for hos Be A Wear. Når du vælger økologisk bomuld så vælger du miljøet, social ansvarlighed og dit eget og bomuldsarbejdernes helbred først.

Det hele starter på marken og med det frø der en dag skal blive til en bomuldsplante. I økologisk landbrug er det ikke tilladt at bruge gen-modificerede frø. Det er det til gengæld i konventionelt landbrug og her er salget af bomuldsfrø styret af giganten Monsanto, som sidder på 90% af bomuldsfrø-markedet i Indien *1. Monsanto er kendt for at sælge genmodificerede frø og det diskuterede ukrudtsmiddels ”RoundUp”. Det betyder, at mange bønder ikke kan følge med økonomisk og må bukke under for det økonomiske pres. Desværre har man set eksempler på at GMO-frø ikke har kunnet holde løftet om at deres frø kan modstå diverse skadedyr 2*. Det betyder, at bønderne må ud og bruge endnu flere penge på pesticider og insekticider. Det går hårdt ud over bøndernes helbred. Mund og luftvejskræft er blandt de sygdomme, man ser i konventionelt landbrug pga. brugen af pesticider. I følge en rapport fra FN dør der årligt 200.000 mennesker i konventionelt landbrug. 3 77 millioner bomuldsarbejdere bliver årligt forgiftet af pesticider hvert år3*. Bomuldsarbejde bliver ofte givet titlen ”slow death work”. 10% af verdens samlede forbrug af pesticider, samt 16% af insekticider bliver brugt på at sprøjte traditionelle bomuldsmarker, som kun dækker cirka 5% af verdens landbrugsarealer. Der bruges op mod 9 kg kemikalier til 10kg almindeligt bomuld!

Udover at det skader miljøet og gør jorden mere og mere udpint pga. mono-cropping er der også mange bønder, som vælger at begå selvmord, fordi de ikke kan komme ud af deres gældsspiral. Udover højere udgifter til pesticider og insekticider er prisen på bomuld også faldet meget. Da økologisk bomuld er dyrere så tjener bønder, som dyrker økologisk bomuld, mere. Er det oveni det også Fairtrade certificeret er de sikret en endnu højere minimumspris.

Ved økologisk bomuldsproduktion har bønderne fuld kontrol over deres frø og kan også så andre afgrøder på deres marker, som kan brødføde deres familier imellem bomulden, og hvis bomuldshøsten skulle slå fejl 4*. Økologisk landbrug gør også, at jorden ikke bliver udpint og kan holde på mere vand. Dette betyder, at afgrøder klarer sig bedre i tørke og mindre vanding er endnu en fordel. Den sunde økologiske mark binder også mere CO2.

1 soilassociation.org – Failed promises

2 upi.com – Estimates pesticide kills

3 cottonedon.org